Systemy źródłowe

AppMedica

...

ClinicUM

ClinicUM jest unikatową i kompleksową platformą umożliwiającą gromadzenie i udostępnianie danych badawczych. Obejmują one zbiór zanonimizowanych, surowych danych zbieranych w procesie realizacji eksperymentów medycznych i badań klinicznych oraz nieklinicznych w języku polskim i angielskim.

Platforma prezentuje wyniki badań, a także, na życzenie sponsora i badacza, elementy takie jak np. protokół badania klinicznego, dane i analizy statystyczne. ClinicUM jest prowadzone przez Centrum Badań Klinicznych UM w Łodzi.

Link do ClinicUM: clinicum.umed.pl

Kontakt: cbk@umed.lodz.pl

DODARP

System kadrowo-płacowy użytkowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przygotowany przez Politechnikę Łódzką i rozwijany w ramach współpracy obu uczelni. Zawiera kluczowe dane o historii zatrudnienia wszystkich pracowników i stanowi centrum wszystkich integracji z innymi systemami informatycznymi Uczelni.

MedicUM

MedicUM jest platformą prezentującą obiekty medyczne, w tym zdigitalizowane obiekty 3d, obrazy z możliwością wielokrotnego powiększenia (DeepZoom) i pliki multimedialne. Platforma zawiera szereg obiektów medycznych przestawiających elementy ludzkiego szkieletu, preparaty mikroskopowe, zapisy wideo z przeprowadzonych zabiegów bądź też operacji, oraz inne obiekty takie jak np. zdjęcia RTG.

PublicUM jest prowadzone przez Oddział Bibliografii i Bibliometrii Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi.

Link do MedicUM: https://medicum.umed.lodz.pl

Kontakt: medicum@umed.lodz.pl  

PublicUM

PublicUM to system informacji o działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Gromadzi dane o dorobku, na który składają się artykuły i streszczenia zjazdowe opublikowane w czasopismach polskich i międzynarodowych, streszczenia i inne materiały zjazdowe opublikowane materiałach pokonferencyjnych, książki, monografie, skrypty i podręczniki oraz rozdziały w nich zawarte. W PublicUM prezentowane są również informacje o aktywnościach i osiągnięciach zawodowych pracowników Uczelni (uczestnictwo w konferencjach, członkostwa w redakcjach czasopism, towarzystwach naukowych, grupach badawczych i eksperckich, podnoszenie kompetencji zawodowych, promotorstwo, nagrody i inne), a także informacje o projektach i patentach.

PublicUM jest prowadzone przez Oddział Bibliografii i Bibliometrii Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi.

Link do PublicUM: https://publicum.umed.lodz.pl

Kontakt: publicum@umed.lodz.pl

Niestety Twoja przeglądarka (lub wersja przeglądarki) nie wspiera tej funkcjonalności.
Sprawdź Tutaj jakiej przeglądarki możesz użyć

Deklaracja dostępności